ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Εκτύπωση

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ

Ο Σ.Ο.Α.Α.Β.Ε εύχεται σε όλους Καλό Πάσχα
και ΠΡΟΣΟΧΗ στους δρόμους ώστε να
φθάσουμε στον προορισμό μας με ασφάλεια
και να επιστρέψουμε με ασφάλεια